Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool -Sint-Joris
adres Cellebroersstraat 16
1000 BRUSSEL
telefoon 0472-21.59.53
e-mail jcauwels@sintjorisbasisschool.be
website http://www.sintjorisbasisschool.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Sint-Jorisbasisschool
directeur Jenneke CAUWELS
CLB Vrij CLB Pieter Breughel
Scholengemeenschap KIOBASIS
instellingsnummer 3699
verslagen schooljaar 2016-2017:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2013-2014:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Cellebroersstraat 16 , 1000 BRUSSEL
gewoon kleuteronderwijs
2. Nieuwland 194 , 1000 BRUSSEL
gewoon lager onderwijs