Inlichtingen over de school

naam Provinciaal Technisch Instituut Hamme
adres Meulenbroekstraat 15
9220 HAMME
telefoon 052-47.83.54
e-mail info@richtpunthamme.be
website http://www.richtpunthamme.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Provinciebestuur Oost-Vlaanderen
directeur Greet Van Dender
CLB GO! CLB Prisma
Scholengemeenschap SG Dendermonde-Hamme
instellingsnummer 37275
verslagen schooljaar 2014-2015:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (so)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Meulenbroekstraat 15 , 9220 HAMME
1ste graad
1ste leerjaar A
1ste leerjaar B
2e leerjaar B Stem-technieken
2e leerjaar A Stem-technieken (toepassingsgericht)
2e leerjaar A Stem-wetenschappen (meer conceptueel)
2de en 3de graad bso 2de graad 3de graad
Hout
Hout 1-2 -
Houtbewerking - 1-2
Interieurbouwer duaal - 3
Interieurinrichting - 3
Mechanica-elektriciteit
Basismechanica 1-2 -
Computergestuurde werktuigmachines - 3
Elektrische installaties 1-2 1
Lassen-constructie - 1-2
Lasser-monteerder duaal - 3
Pijpfitten-lassen-monteren - 3
Werktuigmachines - 2
2de en 3de graad tso 2de graad 3de graad
Hout
Houttechnieken 1-2 -
Mechanica-elektriciteit
Elektrische installatietechnieken - 1-2
Elektromechanica 1-2 1-2
Elektrotechnieken 1-2 -
Industriële wetenschappen 1-2 1-2
Mechanische technieken 1-2 -
Mechanische vormgevingstechnieken - 1-2