Inlichtingen over de school

naam Provinciale Secundaire School
adres Stationsstraat 36
3590 DIEPENBEEK
telefoon 011-35.04.21
fax 011-32.14.69
e-mail info@pssd.be
website http://www.pssd.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Provinciebestuur van Limburg
directeur Karel SCHIEPERS
CLB Provinciaal CLB Limburg
Scholengemeenschap SG Prov. en Stedelijk onderwijs Limburg
verslagen schooljaar 2016-2017:
- opvolgingsverslag (so)
schooljaar 2013-2014:
- doorlichtingsverslag (so)
instellingsnummer 38885

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Stationsstraat 36 , 3590 DIEPENBEEK
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie 1-2 -
Economie-moderne talen - 1-2
Economie-wiskunde - 1
Humane wetenschappen 1-2 1-2
Latijn 1-2 -
Latijn-moderne talen - 1
Latijn-wiskunde - 1-2
Moderne talen-wetenschappen - 1-2
Wetenschappen 1-2 -
Wetenschappen-wiskunde - 1-2
2de en 3de graad bso 2de graad 3de graad
Hout
Bijzondere schrijnwerkconstructies - 3
Hout 1-2 -
Houtbewerking - 1-2
Koeling en warmte
Centrale verwarming en san. installaties - 1-2
Verwarmingsinstallaties - 3
Mechanica-elektriciteit
Basismechanica 1-2 -
Personenzorg
Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige - 3
Verzorging - 1-2
Verzorging-voeding 1-2 -
2de en 3de graad tso 2de graad 3de graad
Chemie
Techniek-wetenschappen 1-2 1
Mechanica-elektriciteit
Elektromechanica 1-2 1-2
Mechanische technieken 1-2 -
Mechanische vormgevingstechnieken - 1-2
Personenzorg
Sociale en technische wetenschappen 1-2 1-2