Inlichtingen over de school

naam Provinciale Secundaire School Bilzen
adres Appelboomgaardstraat 2
3740 MUNSTERBILZEN
telefoon 089-62.92.21
e-mail directie@pssb.be
website http://www.pssb.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Provinciebestuur van Limburg
directeur Rudy VAN ESPEN
CLB Provinciaal CLB Limburg
Scholengemeenschap SG Prov. en Stedelijk onderwijs Limburg
verslagen schooljaar 2016-2017:
- opvolgingsverslag (so)
schooljaar 2013-2014:
- doorlichtingsverslag (so)
instellingsnummer 39743

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Appelboomgaardstraat 2 , 3740 MUNSTERBILZEN
1ste graad
1ste leerjaar A
1ste leerjaar B
beroepsvoorbereidend leerjaar Elektriciteit - Metaal
2de leerjaar Handel
2de leerjaar Mechanica-elektriciteit
2de en 3de graad bso 2de graad 3de graad
Handel
Verkoop 1-2 1-2
Winkelbeheer en etalage - 3
Mechanica-elektriciteit
Basismechanica 1-2 -
Elektrische installaties 1-2 1-2
Fotolassen - 3
Industriële elektriciteit - 3
Lassen-constructie - 1-2
2de en 3de graad tso 2de graad 3de graad
Handel
Handel 1 -
Mechanica-elektriciteit
Industriële onderhoudstechnieken - Se-n-Se
Mechanische technieken 1-2 -
Mechanische vormgevingstechnieken - 1-2