Inlichtingen over de school

naam Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs
adres Sint-Truidersteenweg 323
3700 TONGEREN
telefoon 012-39.80.40
fax 012-39.80.50
e-mail pibo@pibo.be
website http://www.pibo.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Provinciebestuur van Limburg
directeur Bart Bisschops
CLB Provinciaal CLB Limburg
Scholengemeenschap SG Prov. en Stedelijk onderwijs Limburg
verslagen schooljaar 2016-2017:
- opvolgingsverslag (so)
schooljaar 2013-2014:
- doorlichtingsverslag (so)
instellingsnummer 40055

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Sint-Truidersteenweg 323 , 3700 TONGEREN
1ste graad
1ste leerjaar A
1ste leerjaar B
2de leerjaar Agro- en biotechnieken
beroepsvoorbereidend leerjaar Land- en tuinbouw
2de en 3de graad bso 2de graad 3de graad
Land- en tuinbouw
Dier en milieu duaal - 1
Groenaanleg en -beheer duaal - 1
Land- en tuinbouwmechanisatie - 3
Landbouw - 1-2
Plant en milieu duaal - 1
Plant, dier en milieu 1-2 -
Tuinbouw en groenvoorziening - 1-2
2de en 3de graad tso 2de graad 3de graad
Land- en tuinbouw
Biotechnische wetenschappen 1-2 1-2
Dier- & landbouwtechnische wetenschappen - 1-2
Natuur- en groentechnische wetenschappen - 2
Plant-, dier- en milieutechnieken 1-2 -
Planttechnische wetenschappen - 1-2