Inlichtingen over de school

naam GO! Atheneum Aalst
adres Graanmarkt 14
9300 AALST
telefoon 053-76.96.20
fax 053-76.96.35
e-mail directie@atheneumaalst.be
website http://www.atheneumaalst.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Dender
directeur Marie-Paul HAEGEMAN
CLB GO! CLB Dender
Scholengemeenschap SG Aalst
instellingsnummer 42929
verslagen schooljaar 2016-2017:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Graanmarkt 14 , 9300 AALST
1ste graad
1ste leerjaar A
2de leerjaar Latijn
2de leerjaar Moderne wetenschappen
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie 1-2 -
Economie-moderne talen - 1-2
Economie-wetenschappen - 1-2
Economie-wiskunde - 1-2
Humane wetenschappen 1-2 1-2
Latijn 1-2 -
Latijn-moderne talen - 1
Latijn-wetenschappen - 1
Latijn-wiskunde - 1-2
Moderne talen-wetenschappen - 1-2
Wetenschappen 1-2 -
Wetenschappen-wiskunde - 1-2
Sport
Sportwetenschappen 1-2 1-2
2. Bauwensplein 13 , 9300 AALST
Het aanbod van deze vestigingsplaats is nog niet gekend. Hiervoor kan u de school contacteren of de website van de school raadplegen