Inlichtingen over de school

naam GO! lyceum Aalst
adres Pontstraat 51
9300 AALST
telefoon 053-46.65.00
e-mail inlichtingen@lyceum-aalst.be
website http://www.lyceum-aalst.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Dender
directeur An Agneessens
CLB GO! CLB Dender
Scholengemeenschap SG Aalst
instellingsnummer 42952
verslagen schooljaar 2016-2017:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Pontstraat 51 , 9300 AALST
1ste graad
1ste leerjaar A
2de leerjaar Grieks-Latijn
2de leerjaar Latijn
2de leerjaar Moderne wetenschappen
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie 1-2 -
Economie-moderne talen - 1-2
Economie-wiskunde - 1-2
Grieks-Latijn 1-2 1-2
Humane wetenschappen 1-2 1-2
Latijn 1-2 -
Latijn-moderne talen - 1-2
Latijn-wiskunde - 2
Moderne talen-wetenschappen - 1-2
Wetenschappen 1-2 -
Wetenschappen-wiskunde - 1-2