Inlichtingen over de school

naam GO! Handelssschool Aalst
adres Keizersplein 19
9300 AALST
telefoon 053-46.72.00
e-mail directie@handelsschoolaalst.be
website http://www.handelsschoolaalst.be/
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Dender
directeur Marie-Christine Fiers
CLB GO! CLB Dender
Scholengemeenschap SG Aalst
instellingsnummer 42961
verslagen schooljaar 2016-2017:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Keizersplein 19 , 9300 AALST
1ste graad
2de leerjaar Handel
2de en 3de graad bso 2de graad 3de graad
Handel
Verkoop 1-2 1-2
Verkoop en vertegenwoordiging - 3
2de en 3de graad tso 2de graad 3de graad
Handel
Boekhouden-informatica - 1-2
Handel 1-2 1-2
Handel-talen 1-2 -
Informaticabeheer - 1-2
Secretariaat-talen - 1-2
Toerisme
Onthaal en public relations - 1-2
Toerisme 1-2 1-2
3. Ledebaan 101 , 9300 AALST
Het aanbod van deze vestigingsplaats is nog niet gekend. Hiervoor kan u de school contacteren of de website van de school raadplegen