Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool De Twijg
adres Ursulinenstraat 1
3018 WIJGMAAL
telefoon 016-44.63.48
e-mail directie@detwijg.be
website http://www.detwijg.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Vrije Basisschool Wijgmaal
directeur Sarah CLAUWERS
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap PLUS
instellingsnummer 45831
verslagen schooljaar 2012-2013:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2009-2010:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Ursulinenstraat 1 , 3018 WIJGMAAL
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs