Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Basisschoolschool 3212
adres Kerkplein 2
3212 PELLENBERG
telefoon 016-46.02.28
fax 016-46.31.79
e-mail directie.school3212@gbslubbeek.be
website http://www.gbslubbeek.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Lubbeek
directeur Kristien CLITS
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap LBB
instellingsnummer 46631
verslagen schooljaar 2019-2020:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2016-2017:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Kerkplein 2 , 3212 PELLENBERG
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs