Inlichtingen over de school

naam Vrije Kleuterschool - De Ark
adres Tiensesteenweg 190
3001 HEVERLEE
telefoon 016-25.96.63
e-mail info@ark123.be
website http://www.ark123.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Christ. Onderwijs De Ark
directeur Martine Foulon
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap PLUS
instellingsnummer 47134
verslagen schooljaar 2019-2020:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2014-2015:
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2011-2012:
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2010-2011:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Tiensesteenweg 190 , 3001 HEVERLEE
gewoon kleuteronderwijs
2. Onafhankelijkheidstraat 2 , 3010 KESSEL-LO
gewoon kleuteronderwijs