Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool - De Zevensprong
adres Vital Decosterstraat 67
3000 LEUVEN
telefoon 016-29.15.44
e-mail secretariaat@zevensprong.org
website http://www.zevensprong.org/
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur De Zevensprong
directeur Keulemans K Vanausloos W -
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap Onafhankelijke Methodescholen
instellingsnummer 47167
verslagen schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Vital Decosterstraat 67 , 3000 LEUVEN
gewoon kleuteronderwijs Freinet
gewoon lager onderwijs Freinet