Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool -Rudolf Steinerschool -De Zonnewijzer
adres Privaatweg 7
3018 WIJGMAAL
telefoon 016-20.29.54
e-mail directie.basisschool@steinerschoolleuven.be
website http://www.steinerschoolleuven.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Rudolf Steinerschool-Leuven
directeur Maarten DE BONT
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap Steinerscholen Basisonderwijs
instellingsnummer 47522
verslagen schooljaar 2019-2020:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2015-2016:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Privaatweg 7 , 3018 WIJGMAAL
gewoon kleuteronderwijs Steiner
gewoon lager onderwijs Steiner