Inlichtingen over de school

naam Secundair Kunstinstituut
adres Ottogracht 4
9000 GENT
telefoon 09-269.43.51
fax 09-269.43.59
e-mail ski.dir@stad.gent
website http://www.kunstinstituut.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Stedelijk Ond. Gent
directeur Sofie Truwant
CLB Interstedelijk CLB Gent
Scholengemeenschap SG Artevelde
instellingsnummer 50633
verslagen schooljaar 2015-2016:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (so)
schooljaar 2014-2015:
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (so)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Ottogracht 4 , 9000 GENT
2de en 3de graad kso 2de graad 3de graad
Beeldende kunsten
Artistieke opleiding 1-2 1-2
Audiovisuele vorming 1-2 1-2
Beeldende en architecturale kunsten 1-2 -
Bijzondere beeldende vorming - 3
Toegepaste beeldende kunst - 1-2
Vrije beeldende kunst - 1-2
Podiumkunsten
Bijzondere vorming woordkunst-drama - 3
Woordkunst-drama 1-2 1-2
3. Wispelbergstraat 2 , 9000 GENT
Het aanbod van deze vestigingsplaats is nog niet gekend. Hiervoor kan u de school contacteren of de website van de school raadplegen