Inlichtingen over de school

naam Lemmensinstituut Secundair Onderwijs
adres Lemmensberg 3
3000 LEUVEN
telefoon 016-79.90.05
e-mail info.kso@lemmens.be
website http://www.kso-lemmensinstituut.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Lemmensinstituut
directeur Tom DE HAES
CLB Vrij CLB Leuven
instellingsnummer 51003
verslagen schooljaar 2016-2017:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (so)
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (so)
schooljaar 2012-2013:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Lemmensberg 3 , 3000 LEUVEN
2de en 3de graad kso 2de graad 3de graad
Podiumkunsten
Bijzondere muzikale vorming - 3
Bijzondere vorming woordkunst-drama - 3
Dans 1-2 -
Muziek 1-2 1-2
Woordkunst-drama 1-2 1-2