Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool Sancta-Maria
adres Charles Deberiotstraat 3
3000 LEUVEN
telefoon 016-23.67.15
e-mail directie@sanctamariabasisschool.be
website http://www.sanctamariabasisschool.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur SMD-L VZW
directeur WALLACE Esther LEENAERTS Jan-
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap Katholieke Basisscholen Leuven
instellingsnummer 53199
verslagen schooljaar 2019-2020:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2014-2015:
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2011-2012:
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2010-2011:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Charles Deberiotstraat 3 , 3000 LEUVEN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs