Inlichtingen over de school

naam Stedelijke Basisschool -Tuilt
adres Zolderse kiezel 86
3511 KURINGEN
telefoon 011-25.17.57
e-mail sbs.tuilt@hasselt.be
website http://www.sbstuilt.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Hasselt
directeur Mario VOLDERS
CLB Provinciaal CLB Limburg
Scholengemeenschap Stedelijke Basisscholen Hasselt
verslagen schooljaar 2015-2016:
- Opvolgingsverslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichtingsverslag (bao)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
instellingsnummer 53967

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Zolderse kiezel 86 , 3511 KURINGEN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs