Inlichtingen over de school

naam Provinciale Kleuterschool
adres Kwinten 3_B
3790 SINT-MARTENS-VOEREN
telefoon 04-381.23.00
e-mail pks.voeren@campusvoeren.be
website http://www.pbsvoeren.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Provinciebestuur van Limburg
directeur Hilde BREPOELS
CLB Provinciaal CLB Limburg
Scholengemeenschap Zuid-Oost-Limburg
verslagen schooljaar 2014-2015:
- Opvolgingsverslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichtingsverslag (bao)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (bao)
instellingsnummer 53975

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Kwinten 3_B , 3790 SINT-MARTENS-VOEREN
gewoon kleuteronderwijs