Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool ZAVO
adres Hoogstraat 1
1930 ZAVENTEM
telefoon 02-720.42.18
fax 02-725.46.04
e-mail info@zavobasis.be
website http://www.zavo.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Zaventems Vrij Onderwijs
directeur Brigitte DEVROYE
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap De Zevenster
instellingsnummer 55939
verslagen schooljaar 2014-2015:
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Hoogstraat 1 , 1930 ZAVENTEM
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
2. Heidestraat 2 , 1930 ZAVENTEM
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs