Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool Sint-Jozef
adres Duisburgsesteenweg 134
3090 OVERIJSE
telefoon 02-687.87.67
fax 02-687.87.67
e-mail directie@sjeizer.be
website http://www.sjeizer.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Katholieke Scholen Druivenstreek
directeur Danny SOETAERT
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap Zoniën
instellingsnummer 5819
verslagen schooljaar 2015-2016:
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Duisburgsesteenweg 134 , 3090 OVERIJSE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs