Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Basisschool -Jezus-Eik
adres Brusselsesteenweg 592
3090 OVERIJSE
telefoon 02-657.11.05
e-mail info@gbsje.be
website http://www.gbsje.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeente Overijse
directeur Ilke VERRECK
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap HATWEEJO
instellingsnummer 5843
verslagen schooljaar 2011-2012:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2010-2011:
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2009-2010:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Brusselsesteenweg 592 , 3090 OVERIJSE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs