Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool
adres Kerkdries 22
1933 STERREBEEK
telefoon 02-731.19.83
fax 02-687.81.48
e-mail VBS.sterrebeek@telenet.be
website http://www.vbssterrebeek.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Vrije Ges. Basiss. Sterrebeek
directeur Wim CAMMAERTS
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap De Zevenster
instellingsnummer 5934
verslagen schooljaar 2019-2020:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Kerkdries 22 , 1933 STERREBEEK
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs