Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool Mariaschool
adres Nieuwstraat 17
3080 TERVUREN
telefoon 02-767.49.73
e-mail directie.mariaschool@zonien.org
website http://www.mariaschooltervuren.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Katholieke Scholen Druivenstreek
directeur Nele BERGHMANS
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap Zoniën
instellingsnummer 5983
verslagen schooljaar 2015-2016:
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Nieuwstraat 17 , 3080 TERVUREN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs