Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Basisschool -Vossem
adres Dorpsstraat 38
3080 VOSSEM
telefoon 02-767.30.93
fax 02-767.01.16
e-mail gbsv@tervuren.be
website http://www.gbs-vossem.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur van Tervuren
directeur Kristof DE PLECKER
CLB Vrij CLB Leuven
Scholengemeenschap KHAMSA
instellingsnummer 6015
verslagen schooljaar 2019-2020:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2014-2015:
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Dorpsstraat 38 , 3080 VOSSEM
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs