Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool Mercator Rupelmonde
adres Geeraard de Cremerstraat 91_A
9150 RUPELMONDE
telefoon 03-774.18.23
e-mail info@mercatorschool.be
website http://www.mercatorschool.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Waasland
directeur NICK VAN HEES
CLB GO! CLB Prisma
Scholengemeenschap Basisonderwijs Scholengroep 17 Waas
instellingsnummer 893
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2015-2016:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Geeraard de Cremerstraat 91_A , 9150 RUPELMONDE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
2. Kerkwegels 22 , 9150 BAZEL
gewoon kleuteronderwijs