Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool - Pullaar
adres Rode-Kruislaan 1
2500 LIER
telefoon 03-480.33.29
e-mail vanhoof.johan@belgacom.net
website http://www.pullaar.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW KOR Lier
directeur Johan VAN HOOF
CLB Vrij CLB 2 Antwerpen - Middengebied
Scholengemeenschap De 3 Neten
instellingsnummer 9654
verslagen schooljaar 2017-2018:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2014-2015:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Rode-Kruislaan 1 , 2500 LIER
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs