Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool De Watertoren Sint-Niklaas
adres Watertorenstraat 1
9100 SINT-NIKLAAS
telefoon 03-780.79.15
fax 03-780.79.16
e-mail info@bsdewatertoren.be
website http://www.bsdewatertoren.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! scholengroep Waasland
directeur Martine VALCK
CLB GO! CLB Prisma
Scholengemeenschap Basisonderwijs Scholengroep 17 Waas
instellingsnummer 984
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2015-2016:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Watertorenstraat 1 , 9100 SINT-NIKLAAS
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs