Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Basisschool -G.L.O.C.
adres Daliastraat 35
2860 SINT-KATELIJNE-WAVER
telefoon 015-31.28.22
fax 015-32.31.08
e-mail directie@gloc.be
website http://www.gloc.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver
directeur Kathleen HEYMANS
CLB CLB Het Kompas
Scholengemeenschap Interlokale Vereniging Anker
instellingsnummer 10116
verslagen schooljaar 2016-2017:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2013-2014:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Daliastraat 35 , 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs