Inlichtingen over de school

naam Vrije Lagere School Sint-Ursula Instituut
adres Kerkhofstraat 1
2610 WILRIJK
telefoon 03-827.92.93
e-mail lager@suwvb.be
website http://www.sintursulawilrijk.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Instituut Sint-Ursula
directeur Ria VERLINDE
CLB Vrij CLB De Wissel Antwerpen
Scholengemeenschap BOZA
instellingsnummer 10421
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2010-2011:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Kerkhofstraat 1 , 2610 WILRIJK
gewoon lager onderwijs