Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool - Sint-Jan Berchmans Outrijve en Kerkhove
adres Moerbeekstraat 3
8582 OUTRIJVE
telefoon 056-64.79.53
fax 056-64.79.53
e-mail info@sjb2.be
website http://www.sjb2.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Katholiek Basisonderwijs Avelgem
directeur MARC DEWEER
CLB Vrij CLB Weimeersen
Scholengemeenschap Vincentius
instellingsnummer 104372
verslagen schooljaar 2013-2014:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Moerbeekstraat 3 , 8582 OUTRIJVE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
2. Sint-Amandswijk 34_B , 8581 KERKHOVE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs