Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool
adres Heistraat 255
2610 WILRIJK
telefoon 03-828.25.87
fax 03-825.54.82
e-mail directie@rozenkransschool.be
website http://www.rozenkransschool.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW I.M. Rozenkransschool Wilrijk
directeur Guy Verstappen
CLB Vrij CLB De Wissel Antwerpen
Scholengemeenschap Wilrijk
instellingsnummer 10439
verslagen schooljaar 2014-2015:
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2011-2012:
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2010-2011:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Heistraat 255 , 2610 WILRIJK
Wil je voor schooljaar 2019-2020 inschrijven in deze vestigingsplaats voor één of meerdere geboorte- en/of leerjaren, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs