Inlichtingen over de school

naam Vrije Lagere School Kindercampus Mozaïek
adres Zegestraat 40
3500 HASSELT
telefoon 011-21.17.64
e-mail mozaiek@kt-scholengroep.be
website http://www.kt-scholengroep.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Kanunnik Triestscholen
directeur Franky SMEETS
CLB Vrij CLB Limburg afdeling Hasselt
Scholengemeenschap KT-scholengroep
instellingsnummer 104513
verslagen schooljaar 2014-2015:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Zegestraat 40 , 3500 HASSELT
gewoon lager onderwijs
2. Kiewitstraat 101 , 3500 HASSELT
gewoon lager onderwijs