Inlichtingen over de school

naam Groenendaalcollege
adres Gagelveldenstraat 71
2170 MERKSEM
telefoon 03-645.74.40
fax 03-644.25.92
e-mail info@groenendaalcollege.be
website http://www.groenendaalcollege.be/
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW KOBA NoordkANT
directeur Geert De Sitter
CLB Vrij CLB De Wissel Antwerpen
Scholengemeenschap SGKSO Ekeren - Merksem
instellingsnummer 105403
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (so)
schooljaar 2015-2016:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Gagelveldenstraat 71 , 2170 MERKSEM
1ste graad
1ste leerjaar A
2de leerjaar Latijn
2de leerjaar Moderne wetenschappen
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie 1-2 -
Economie-moderne talen - 1-2
Economie-wiskunde - 1-2
Humane wetenschappen 1-2 1-2
Latijn 1-2 -
Latijn-moderne talen - 1-2
Latijn-wetenschappen - 1-2
Latijn-wiskunde - 1-2
Moderne talen-wetenschappen - 1-2
Wetenschappen 1-2 -
Wetenschappen-wiskunde - 1-2