Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool -De Wingerd
adres Molenstraat 6
2840 REET
telefoon 03-888.43.02
fax 03-843.36.89
e-mail gvbs.reet@telenet.be
website http://www.wingerd.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW OZCS Zuid-Antwerpen
directeur Jozef VAN HAVERE
CLB CLB Het Kompas
Scholengemeenschap De negensprong
instellingsnummer 10553
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2012-2013:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2008-2009:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Molenstraat 6 , 2840 REET
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs