Inlichtingen over de school

naam Vrije Lagere School -Sint-Jan Berchmanscollege
adres Nieuwland 75
1000 BRUSSEL
telefoon 02-512.32.81
fax 02-512.32.81
e-mail celien.heyvaert@sjbbrussel.be
website http://www.sjbbrussel.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Ignatius scholen in Beweging
directeur Celien Heyvaert
CLB Vrij CLB Pieter Breughel
Scholengemeenschap St-Michiel
instellingsnummer 106112
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2013-2014:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Nieuwland 75 , 1000 BRUSSEL
gewoon lager onderwijs