Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool -Sint-Joris
adres Mechelsesteenweg 226
2830 BLAASVELD
telefoon 03-886.57.09
fax 03-886.57.09
e-mail secretariaat@sintjorisblaasveld.be
website http://www.sintjorisblaasveld.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur KITOS
directeur Myriam VAN AKEN
CLB CLB Het Kompas
Scholengemeenschap Vrij basisonderwijs Groot-Willebroek
instellingsnummer 10736
verslagen schooljaar 2017-2018:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2014-2015:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Mechelsesteenweg 226 , 2830 BLAASVELD
Wil je voor schooljaar 2020-2021 inschrijven in deze vestigingsplaats voor één of meerdere geboorte- en/of leerjaren, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
Meer over aanmelden
gewoon lager onderwijs
2. Jan Willemstraat 12 , 2830 BLAASVELD
Wil je voor schooljaar 2020-2021 inschrijven in deze vestigingsplaats voor één of meerdere geboorte- en/of leerjaren, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
Meer over aanmelden
gewoon kleuteronderwijs
3. Hinxelaar 2 , 2830 WILLEBROEK
Wil je voor schooljaar 2020-2021 inschrijven in deze vestigingsplaats voor één of meerdere geboorte- en/of leerjaren, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
Meer over aanmelden
gewoon kleuteronderwijs
4. Hinxelaar 4 , 2830 WILLEBROEK
Wil je voor schooljaar 2020-2021 inschrijven in deze vestigingsplaats voor één of meerdere geboorte- en/of leerjaren, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
Meer over aanmelden
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs