Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool - Mozaiek
adres Parklaan 3
3630 MAASMECHELEN
telefoon 089-76.34.99
e-mail directie@mozaiekmm.be
website http://www.mozaiekmm.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur K.B.O. Maasmechelen-Zuid
directeur Inge Bode
CLB Vrij CLB Limburg afdeling Maasmechelen
Scholengemeenschap KBMZ
instellingsnummer 107631
verslagen schooljaar 2012-2013:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Parklaan 3 , 3630 MAASMECHELEN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs