Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool De Kouter-basis Zele
adres Koevliet 1_A
9240 ZELE
telefoon 052-44.69.31
e-mail directie.dekouterbasis@kaozele.be
website http://www.dekouterbasiszele.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Vrij Onderwijs Zele
directeur Freddy Baeyens
CLB Vrij CLB Waas en Dender
Scholengemeenschap Vrij Onderwijs Zele
instellingsnummer 107938
verslagen schooljaar 2011-2012:
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2010-2011:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Koevliet 1_A , 9240 ZELE
Wil je voor schooljaar 2020-2021 inschrijven in deze vestigingsplaats voor één of meerdere geboorte- en/of leerjaren, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
Meer over aanmelden
gewoon lager onderwijs
2. Kouterstraat 108 , 9240 ZELE
Wil je voor schooljaar 2020-2021 inschrijven in deze vestigingsplaats voor één of meerdere geboorte- en/of leerjaren, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
Meer over aanmelden
gewoon lager onderwijs
3. Cederlaan 2 , 9240 ZELE
Wil je voor schooljaar 2020-2021 inschrijven in deze vestigingsplaats voor één of meerdere geboorte- en/of leerjaren, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
Meer over aanmelden
gewoon kleuteronderwijs