Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool Regina Pacis Campus Pioenen
adres Pioenenstraat 4
1020 LAKEN
telefoon 02-478.52.36
e-mail evanderstraeten@pioenen.reginapacis.eu
website
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW OZCS West-Brabant
directeur Els VANDERSTRAETEN
CLB Vrij CLB Pieter Breughel
Scholengemeenschap BRUNO
instellingsnummer 107946
verslagen schooljaar 2013-2014:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Pioenenstraat 4 , 1020 LAKEN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs