Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool Sint-Katrien
adres Heulsestraat 111
8860 LENDELEDE
telefoon 056-35.03.28
e-mail directie@vbssint-katrien.be
website http://www.vbssint-katrien.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Kath. Basisond. Heule
directeur Bert DEBOOSERIE
CLB Vrij CLB Trikant
Scholengemeenschap SG Katholiek Basisonderwijs Heule Kuurne
instellingsnummer 108225
verslagen schooljaar 2016-2017:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2013-2014:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Heulsestraat 111 , 8860 LENDELEDE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
2. Sint-Katrienplein 10_B , 8520 KUURNE
gewoon lager onderwijs