Inlichtingen over de school

naam GO! basisschool Alice Nahon
adres Mechelbaan 559
2580 PUTTE
telefoon 015-76.75.22
e-mail directie@alicenahonschool.be
website http://www.alicenahonschool.be
net Gemeenschapsonderwijs
bestuur GO! SGR Mechelen-Keerbergen-H. o/d Berg
directeur Alena Akulava
CLB GO! CLB Mechelen
Scholengemeenschap SG De Sterrenplukkers
instellingsnummer 1099
verslagen schooljaar 2014-2015:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Mechelbaan 559 , 2580 PUTTE
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs