Inlichtingen over de school

naam Sint-Jozefscollege
adres Collegestraat 46
2200 HERENTALS
telefoon 014-25.45.00
e-mail collegestraat@kosh.be
website http://www.kosh.be/
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Katholiek Onderwijs Stad Herentals
directeur Hilde Van den Bossche
CLB Vrij CLB Kempen
Scholengemeenschap SGKSO Stad Herentals
instellingsnummer 109975
verslagen schooljaar 2015-2016:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (so)
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (so)
schooljaar 2012-2013:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (so)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (so)

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Collegestraat 46 , 2200 HERENTALS
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie 1-2 -
Economie-moderne talen - 1-2
Economie-wiskunde - 1-2
Latijn 1-2 -
Latijn-wetenschappen - 1
Latijn-wiskunde - 1-2
Moderne talen-wetenschappen - 1-2
Wetenschappen 1-2 -
Wetenschappen-wiskunde - 1-2
2de en 3de graad tso 2de graad 3de graad
Handel
Boekhouden-informatica - 1-2
Handel 1-2 1-2
Informaticabeheer - 1-2
4. Scheppersstraat 9 , 2200 HERENTALS
Het aanbod van deze vestigingsplaats is nog niet gekend. Hiervoor kan u de school contacteren of de website van de school raadplegen
5. Ieperstraat 5 , 2200 HERENTALS
1ste graad
1ste leerjaar A
1ste leerjaar B
2de leerjaar Handel
2de leerjaar Latijn
2de leerjaar Moderne wetenschappen