Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool - Mozaiek
adres Pastorieweg 4
8310 SINT-KRUIS
telefoon 050-35.12.10
e-mail info@basisschoolmozaiek.be
website http://www.basisschoolmozaiek.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur Vr. Basissch. Mariawende St-Kruis-Brugge
directeur Joost DENDOOVEN
CLB Vrij CLB De Havens
Scholengemeenschap Basisbrugge
instellingsnummer 110271
verslagen schooljaar 2018-2019:
- doorlichting onderwijsinspectie 2.0 (bao)
schooljaar 2011-2012:
- opvolging bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2010-2011:
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2009-2010:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Pastorieweg 4 , 8310 SINT-KRUIS
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs
2. Karel van Manderstraat 115 , 8310 SINT-KRUIS
gewoon kleuteronderwijs