Inlichtingen over de school

naam Vrije Lagere School Sint-Amandus
adres Schutterijstraat 6
8760 MEULEBEKE
telefoon 051-48.71.49
fax 051-48.41.05
e-mail kattyrosseel@sgfv.be
website http://www.sintamandusschoolmeulebeke.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur vzw SG Ferdinand Verbiest
directeur Katty ROSSEEL
CLB Vrij CLB Trikant
Scholengemeenschap SG Ferdinand Verbiest
instellingsnummer 110478
verslagen schooljaar 2013-2014:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Schutterijstraat 6 , 8760 MEULEBEKE
gewoon lager onderwijs
2. Karel van Manderstraat 33 , 8760 MEULEBEKE
gewoon lager onderwijs