Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool -Bais Chinuch
adres Lamorinièrestraat 83
2018 ANTWERPEN
telefoon 03-281.54.13
fax 03-281.06.75
e-mail office@bchinuch.be
website
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW Bais Chinuch
directeur Elie FRIED
CLB Provinciaal CLB Antwerpen
instellingsnummer 110494
verslagen schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Lamorinièrestraat 83 , 2018 ANTWERPEN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs