Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool - Onafhankelijke Freinetschool De Klaproos
adres Groteweg 240
9500 GERAARDSBERGEN
telefoon 054-42.21.71
fax 054-42.21.71
e-mail postbus@freinetschooldeklaproos.be
website http://www.freinetschooldeklaproos.be
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur De Klaproos
directeur Lieve Van Causenbroeck
CLB Vrij CLB Ninove
Scholengemeenschap Onafhankelijke Methodescholen
instellingsnummer 110684
verslagen schooljaar 2011-2012:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Groteweg 240 , 9500 GERAARDSBERGEN
Wil je voor schooljaar 2020-2021 inschrijven in deze vestigingsplaats voor één of meerdere geboorte- en/of leerjaren, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
Meer over aanmelden
gewoon kleuteronderwijs Freinet
gewoon lager onderwijs Freinet