Inlichtingen over de school

naam Gemeentelijke Basisschool -Mooi-Bos
adres Doorndal 3
1150 SINT-PIETERS-WOLUWE
telefoon 02-773.18.03
fax 02-773.18.98
e-mail directie@gbsmooibos.be
website http://www.gbsmooibos.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Gemeentebestuur Sint-Pieters-Woluwe
directeur Daniëlle VANDEWERKEN
CLB CLB N-Brussel
Scholengemeenschap Grootbos-aan-Zee
instellingsnummer 111914
verslagen schooljaar 2016-2017:
- opvolging doorlichtingsronde 3 (bao)
schooljaar 2013-2014:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Doorndal 3 , 1150 SINT-PIETERS-WOLUWE
Wil je voor schooljaar 2020-2021 inschrijven in deze vestigingsplaats voor één of meerdere geboorte- en/of leerjaren, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
Meer over aanmelden
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs