Inlichtingen over de school

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Wispelbergstraat 2 , 9000 GENT
1ste graad
1ste leerjaar A
2de leerjaar Latijn
2de leerjaar Moderne wetenschappen
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie 1-2 -
Economie-moderne talen - 1-2
Economie-wiskunde - 1-2
Humane wetenschappen 1-2 1-2
Latijn 1-2 -
Latijn-moderne talen - 1-2
Latijn-wiskunde - 1-2
Moderne talen-wetenschappen - 1-2
Wetenschappen 1-2 -
Wetenschappen-wiskunde - 1-2
2. Neermeerskaai 1_ , 9000 GENT
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Humane wetenschappen 1-2 1-2
Latijn 1-2 -
Latijn-moderne talen - 1-2
Latijn-wiskunde - 1-2
Moderne talen-wetenschappen - 1-2
Wetenschappen 1-2 -
Wetenschappen-wiskunde - 1-2
5. Offerlaan 1 , 9000 GENT
1ste graad
2de leerjaar Artistieke vorming
2de leerjaar Latijn
2de leerjaar Moderne wetenschappen