Inlichtingen over de school

naam Atheneum Wispelberg
adres Wispelbergstraat 2
9000 GENT
telefoon 09-268.72.10
fax 09-233.90.39
e-mail wispelberg@stad.gent
website http://www.atheneumwispelberg.be
net Officieel gesubsidieerd onderwijs
bestuur Stedelijk Ond. Gent
directeur Stephanie Suarez
CLB Interstedelijk CLB Gent
Scholengemeenschap SG Artevelde
verslagen schooljaar 2015-2016:
- opvolgingsverslag (so)
- Opvolgingsverslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (so)
schooljaar 2011-2012:
- doorlichtingsverslag (so)
- doorlichtingsverslag (so)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (so)
- verslag bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (so)
instellingsnummer 112102

Vestigingsplaatsen secundair onderwijs

1. Wispelbergstraat 2 , 9000 GENT
1ste graad
1ste leerjaar A
2de leerjaar Latijn
2de leerjaar Moderne wetenschappen
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Economie 1-2 -
Economie-moderne talen - 1
Humane wetenschappen 1-2 1-2
Latijn 1-2 -
Latijn-moderne talen - 1-2
Latijn-wiskunde - 1-2
Moderne talen-wetenschappen - 1-2
Wetenschappen 1-2 -
Wetenschappen-wiskunde - 1-2
2. Neermeerskaai 1_ , 9000 GENT
1ste graad
2de leerjaar Latijn
2de en 3de graad aso 2de graad 3de graad
Algemeen secundair onderwijs
Humane wetenschappen 1-2 1-2
Latijn 1-2 -
Latijn-moderne talen - 1-2
Latijn-wiskunde - 1-2
Moderne talen-wetenschappen - 1-2
Wetenschappen 1-2 -
Wetenschappen-wiskunde - 1-2
5. Offerlaan 1 , 9000 GENT
1ste graad
2de leerjaar Artistieke vorming
2de leerjaar Latijn
2de leerjaar Moderne wetenschappen