Inlichtingen over de school

naam Vrije Basisschool Wegwijs
adres Generaal de Wittestraat 29
3545 HALEN
telefoon 013-44.43.61
e-mail directie@basisschool-halen.be
website
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur VZW KO Halen - Herk-de-Stad
directeur Leen RODEN
CLB Vrij CLB Limburg afdeling Beringen
Scholengemeenschap SG Halen/Herk-de-Stad
instellingsnummer 112185
verslagen schooljaar 2012-2013:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Generaal de Wittestraat 29 , 3545 HALEN
gewoon kleuteronderwijs
gewoon lager onderwijs