Inlichtingen over de school

naam Vrije Lagere School
adres Stationsstraat 4
2570 DUFFEL
telefoon 015-30.38.39
fax 015-30.38.38
e-mail lagereschool@debasisduffel.be
website http://www.debasisduffel.net/LS-Stationsstraat
net Vrij gesubsidieerd onderwijs
bestuur KITOS
directeur Peter NAUWELAERTS
CLB CLB Het Kompas
Scholengemeenschap Kath. BO De Pelgrim
instellingsnummer 112862
verslagen schooljaar 2012-2013:
- doorlichting doorlichtingsronde 3 (bao)
- controle bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne doorlichtingsronde 3 (bao)

Vestigingsplaatsen basisonderwijs

1. Stationsstraat 4 , 2570 DUFFEL
gewoon lager onderwijs